WSV Het Esmeer kent twee soorten leden … Gewone leden die in de gemeente Zaltbommel wonen en Buitengewone leden die elders wonen.
Het is alleen mogelijk om lid / buitengewoon lid te worden in combinatie met een ligplaats en op basis van een concreet vaartuig. De maximale toegestane lengte bedraagt 16 meter. Het is niet mogelijk om op voorhand, dus zonder concreet vaartuig, in te schrijven!

Om voor een ligplaats in aanmerking te komen dient u zich in te schrijven en tegelijkertijd
€ 50,00 inschrijfgeld te betalen. Uw inschrijving wordt door onze havencommissie in behandeling genomen en met de bestuursleden getoetst. Er is voor bepaalde scheepsafmetingen een wachtlijst, het is dus zeker niet zo dat het inschrijven enig recht op een ligplaats geeft! Het bestuur behoudt zich het recht voor om een aanvraag, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen waarna het reeds betaalde inschrijfgeld in verband
met onze administratieve kosten niet wordt terugbetaald.

Zodra er een voor u geschikte ligplaats voor handen komt, wordt deze door de havencommissie aan u aangeboden. Accepteert u de aangeboden ligplaats niet, dan kunt u op de wachtlijst blijven staan totdat de havencommissie u wederom een ligplaats aanbiedt. Accepteert u ook dit tweede aanbod niet, dan wordt u van de wachtlijst afgevoerd en ontvangt u het door u betaalde inschrijfgeld niet retour. Vanaf het moment dat u de aangeboden ligplaats accepteert, wordt u aspirant (buitengewoon-) lid gedurende het eerste jaar. Het inschrijfgeld wordt in verband met onze administratieve kosten niet verrekend of terugbetaald.

Na het eerste jaar bepaalt de havencommissie, in overleg met het bestuur, of uw aspirant lidmaatschap omgezet wordt naar een volledig lidmaatschap. Bepalend hierbij is of u zich voldoende heeft aangepast aan de standaarden van onze vereniging.
Het is dan ook raadzaam om onze statuten en het huishoudelijk reglement (elders op deze website te vinden) goed te lezen, zodat u weet wat wij van onze leden verwachten! 

Wij zijn geen commerciële haven. Alles is tot stand gekomen door de enorme inzet van onze leden en ook het onderhoud wordt voor een groot deel door onze leden uitgevoerd!
Vandaar dat onze tarieven bijzonder aantrekkelijk zijn en dat willen wij graag zo houden.

Onze tarieven kunt u hier downloaden. 

Schrijf je nu in

Lid worden van onze mooie haven.

Let op! Het is niet mogelijk om op voorhand,
dus zonder concreet vaartuig, in te schrijven!

Adres

Zaaiwaard 3K01
5308 JK 
Aalst, Gelderland

Havenmeester

Direct contact met onze havenmeester? 

(+31) 646391496

Aangesloten bij:

VNM