Laatste Nieuws

Aalst GLD
2 juli 2020

Nieuw Sluitsysteem

Na vele jaren zeer plezierig gewerkt te hebben met het Blue Chip sluitsysteem op onze schuifhekken en o.a. het clubgebouw, werd het tijd om deze installatie te vernieuwen.
Gekozen is voor het moderne elektronische Kaba Matrix One sluitsysteem, geleverd door de firma ACES, die destijds ook het Blue Chip systeem heeft aangelegd.
Dit nieuwe sluitsysteem wordt op alle deuren, poorten etc. gemonteerd, zodat we voortaan met één uniform systeem werken.
Onze leden krijgen een zogenaamde Tag (druppel) en passanten krijgen een toegangspas in bruikleen, in de vorm van een card. De Tags en Cards zijn individueel te programmeren, waardoor bepaald kan worden waar iemand al dan niet toegang toe krijgt. 

AALST
1 juli 2020

Corona

Het Coronavirus heeft de hele wereld in zijn bedwang, zo ook de watersport en daarmee onze haven. Op diverse plaatsen op de haven hangen borden, waarmee wij u alert maken voor het virus, u verzoeken om afstand te houden en zich te houden aan de maatregelen van het RIVM!

Adres

Zaaiwaard 3K01
5308 JK 
Aalst, Gelderland

Havenmeester

Direct contact met onze havenmeester? 

(+31) 646391496

Aangesloten bij:

VNM